Centar za medije i medijska istraživanja organizuje naučnoistraživačke aktivnosti usmerene ka boljem razumevanju javne i političke komunikacije i uloge medija u savremenom društvu. 

Centar realizuje projekte kojima se istražuju politički, kulturni, tehnološki i drugi aspekti medijskog razvoja, problemi medijske politike i regulative, kao i različiti aspekti digitalne transformacije medija. Istraživanja obuhvataju i položaj novinara u društvu, potrebe medijske industrije za obrazovnim profilima i stručnim usavršavanjem, različite oblike obrazovanja novinara i mogućnosti njihovog zapošljavanja.