Video arhiv

Centar za medije FPN-a raspolaže značajnom arhivskom građom – video snimcima relevantnih političkih emisija i svih izbornih kampanja u periodu 1990-2000. 

Digitalizacija arhiva (koji je pre toga bio u VHS formatu) je urađena u sklopu projekta “Unapređivanje političkog izveštavanja” koji je realizovan zahvaljujući saradnji OEBS-a i Ambasade Holandije sa Fakultetom političkih nauka. U toku jednogodišnjeg rada prebačeno je oko 1200 sati video programa sa različitih televizija u Srbiji u digitalni format. Arhiv je pohranjen na 468 dvd-ija, a sadržaj je moguće pretraživati po nekoliko kriterijuma, kao što su periodi emitovanja, tv stanica i vrste programa.

Arhiv sadrži snimke najvažnijih političkih događaja, uključujući i izborne kampanje, koji su se odigrali devedesetih u Srbiji.

Izveštaji o političkim strankama, mitinzima, debatama, partijskim programima i aktivnostima će biti na raspolaganju studentima za različite forme analitičkog i dokumentarnog rada, kao i za istraživanja. Osim za studente, ova baza podataka je izuzetan izvor materijala za sve istraživače političke i izborne komunikacije, bilo da ih zanimaju partije, izborni marketing, medijska regulativa, javno mnjenje.