O centru

Centar za medije i medijska istraživanja je nastao 2003. godine sa ciljem da unapredi studije novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka. U njemu se organizuju naučnoistraživačke aktivnosti usmerene ka boljem razumevanju javne i političke komunikacije i uloge medija u savremenom društvu. 

Aktivnosti Centra obuhvataju:

  • unapređenje znanja iz medijskih studija,
  • podizanje kvaliteta istraživanja,
  • afirmaciju medijskog profesionalizma, 
  • promociju vrednosti demokratske medijske kulture,
  • savremenu praktičnu obuku studenata novinarstva.

Centar realizuje projekte kojima se istražuju politički, kulturni, tehnološki i drugi aspekti medijskog razvoja, uloga i značaj medija u demokratskoj tranziciji, problemi medijske politike i regulative. Istraživanja obuhvataju i položaj novinara u društvu, potrebe medijske industrije za obrazovnim profilima i stručnim usavršavanjem, različite oblike obrazovanja novinara i mogućnosti njihovog zapošljavanja.

Radom centra rukovodi prof. dr Snježana Milivojević. Centar ima Stručni savet u kome su pro. dr Miroljub Radojković, prof. dr Jelena Đorđević, prof. dr Rade Veljanovski, prof. dr Veselin Kljajić, doc. dr Lidija Mirkov i Aleksandra Ugrinić. U Centru su na raznim projektima bili angažovani mnogi članovi Odeljenja za novinarstvo i komunikologiju Fakulteta političkih nauka.