Istraživanja

U centru se organizuju istraživanja koje se bave kulturnim, političkim, tehnološkim i drugim aspektima medijske komunikacije. U sprovođenju istraživanja učestvuju zaposleni na Fakultetu političkih nauka, kao i studenti master i doktorskih studija. Istraživački nalazi i metodološki postupci su ukratko navedeni na stranama posvećenim tim istraživanjima, a detaljan istraživački izveštaj možete preuzeti u pdf formatu.

Realizovana istraživanja i projekti

U okviru centra su rađeni istraživački projekti, kao i projekti čiji je cilj unapređenje medijske i političke kulture i procesa obrazovanja. Više o završenim projektima možete pročitati na sledećim linkovima: