Fakultet političkih nauka Centar za medije

GMMP 2005

Prvo istraživanje za Srbiju u okviru trećeg globalnog istraživačkog projekta GMMP 2005 „Ko pravi vesti“ je sproveo Ženski informaciono-dokumentacioni centar (Žindok). Ovaj centar je osnovan 1997. godine u Beogradu sa zadatkom da podstiče rodnu ravnopravnost u javnoj sferi, sa naglaskom na medije.

Mnogobrojnim istraživanjima, kontinuiranim monitoringom i edukacijom godinama je ukazivao na stereotipne i mizogine sadržaje u medijskim prikazima.

U globalnom istraživanju je učestvovalo 76 zemalja, a finalni izveštaj je dostupan na:

http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2005/gmmp-report-en-2005.pdf