Fakultet političkih nauka Centar za medije

GLOBALNI MEDIJA MONITORNIG PROJEKAT (GMMP)

„Ko pravi vesti“

Globalni medijski istraživački projekat „Ko pravi vesti“ (http://whomakesthenews.org/) se od 1995. godine svake pete godine sprovodi u zemljama širom sveta. GMMP je najveći i najdugoročniji istraživački projekat koji se bavi položajem žena u medijima na svetskom nivou.

Cilj je da se kvantitativnom i kvalitativnom analizom medijskih sadržaja prema različitim indikatorima (kao što su prisustvo žena, stereotipnost u izveštavanju, rodna pristrasnost) utiče na smanjenje rodne nejednakosti u medijima i povećanje medijske pismenosti i odgovornosti medija. Istraživanje se u svim zemljama radi prema jedinstvenoj metodologiji kojom su obuhvaćeni svi mediji i njihovi informativni sadržaji.

Projekat predstavlja jednu od najvećih inicijativa javnog zagovaranja većeg prisustva i odgovorne reprezentacije žena u medijima širom sveta.