Fakultet političkih nauka Centar za medije

Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva

- druga faza istraživanja -

Istraživanje „Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva“ sproveo je istraživački tim Centra za medije i medijska istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, u okviru Regionalnog programa podrške istraživanjima na Zapadnom Balkanu (RRPP) koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz podršku Švajcarske agencija za razvoj i saradnju. Istraživanje je realizovano u dve faze: prva u periodu od jula 2010. do juna 2011. godine, a druga u periodu od jula 2011. do juna 2012. godine. Istraživački tim činili su: prof.dr Snježana Milivojević, prof.dr Miroljub Radojković, mr Ana Milojević, mr Aleksandra Krstić, mr Aleksandra Ugrinić i mr Marijana Matović.

Cilj druge faze je bio da istraži organizacioni aspekt novinarskog profesionalizma, s obzirom na to da medijske organizacije predstavljaju okvir u kome novinari obavljaju svoj posao i upravo ih one povezuju sa medijskom kulturom i omogućavaju razvoj novinarstva u jednom društvu. Polazeći od glavnog istraživačkog pitanja: kako različiti mediji u Srbiji obezbeđuju organizacione okolnosti i radni ambijent za profesionalni razvoj koji je usklađen sa zahtevima dubokih tehnoloških promena, ova faza istraživanja je u fokus stavila tehnološke promene koje su prisutne u novinarskoj profesiji i način na koji se medijske organizacije sa tim izazovima nose. Inovativni procesi u medijskim organizacijama, razvoj novih znanja i veština neophodnih za multimedijalno i integrisano novinarstvo, kao i nove etičke dileme izazvane deprofesionalizacijom novinarstva predstavljaju okosnicu ovog istraživanja.