Fakultet političkih nauka Centar za medije

Odobren je nastavak istraživanja „Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva“ koji sprovodi istraživački tim Centra za medije i medijska istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, u okviru Regionalnog programa podrške istraživanjima na Zapadnom Balkanu (RRPP) koji vodi Univerzitet u Friburu, uz podršku Švajcarske agencija za razvoj i saradnju. Istraživački projekat se realizuje u periodu od jula 2011. do juna 2012.godine.

http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/research/Current-Projects/Serbia.html