Fakultet političkih nauka Centar za medije

„Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva“

Istraživanje „Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva“ sproveo je istraživački tim Centra za medije i medijska istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, u okviru Regionalnog programa podrške istraživanjima na Zapadnom Balkanu (RRPP) koji vodi Univerzitet u Friburu, uz podršku Švajcarske agencija za razvoj i saradnju. Istraživanje je realizovano u periodu od jula 2010. do juna 2011.godine. Istraživački tim činili su: prof.dr Snježana Milivojević, prof.dr Miroljub Radojković, mr Maja Raković, mr Ana Milojević, mr Aleksandra Ugrinić i mr Marijana Matović.

Istraživanje je pošlo od pretpostavke da je novinarstvo na najznačajnijoj prekretnici u svojoj istoriji. Cilj projekta je bio da istraži društvene, ekonomske i tehnološke odlike novinarske zajednice u Srbiji i da odgovori na izazove sa kojima se profesija suočava u uslovima globalnih medijskih promena i domaćih tranzicionih procesa.

Objavljeni naučni radovi nastali na osnovu rezultata prvog dela projekta:

 RADOJKOVIĆ, Miroljub. Socijalno-ekonomski položaj novinara/ Socio-economic status of journalists. CM, 2011, god./vol. 6, br./no. 20, str./pp. 21-39, http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1452-74051120021R. [COBISS.SR-ID 517641877]

 MILIVOJEVIĆ, Snježana. Niske plate i visoka tehnologija - novinari i novinarstvo u Srbiji/Low salaries and high technology-journalists and journalism in Serbia. Kultura (Beogr.), 2011, br./no. 132, str./pp. 11-23. [COBISS.SR-ID 186803980]

 MILOJEVIĆ, Ana, UGRINIĆ, Aleksandra. Sloboda novinarstva u Srbiji pod pritiskom politike i novca/Press freedom in Serbia under the preassure of politics and money. CM, 2011, god./vol. 6, br./no. 20, str./pp. 41-59. http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1452-74051120041M. [COBISS.SR-ID 514571607]

 MILOJEVIĆ, Ana, UGRINIĆ, Aleksandra. Spremnost novinarske zajednice u Srbiji za tehnološke pomene/ The readines of the journalistic comunity in Serbia for techological changes. U: VELJANOVSKI, Rade (ur.). Verodostojnost medija : dometi medijske tranzicije/Media accountability: scopes of media transition. Beograd: Fakultet političkih nauka, 2011, str./pp. 133-151. [COBISS.SR-ID 514670167]

- Prezentacija rezultata prvog dela projekta u medijima:

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=06&dd=24&nav_id=521060

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/vladajuce_stranke_vrse_pritisak_na_medije.55.html?news_id=218076

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/261742/Istrazivanje-o-polozaju-novinara

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/novinar_je_siromasan_pod_stresom_i_pritiscima.55.html?news_id=218145

http://www.mc.rs/profesija-na-raskrscu.6.html?eventId=57090

http://www.fpn.bg.ac.rs/2011/06/22/konferencija-profesija-na-raskrscu-novinarstvo-na-pragu-informacionog-drustva/?ref=nf

http://www.enovine.info/vest/Vesti/Novinar-je-siromasan-pod-stresom-i-pritiscima-196266-7.html

http://www.uns.org.rs/sr-Latn-CS/content/vesti/12111/vladaju%C4%87e-stranke-vr%C5%A1e-pritisak-na-medije.xhtml

http://www.mc.rs/vladajuce-stranke-vrse-pritisak-na-medije.6.html?eventId=57083