Fakultet političkih nauka Centar za medije

MEDIJSKI SISTEM SRBIJE UNESCO INDIKATORI MEDIJSKOG RAZVOJA

U okviru ovog projekta analiziran je medijski sistem u Srbiji upotrebom UNESCO indikatora medijskog razvoja. UNESCO indikatori odnose se na pet strukturnih kategorija značajnih za svaki medijski sistem:

  • Slobodu izražavanja (pravni i regulativni okvir, odnos države i medija)
  • Pluralizam i raznovrsnost medija (medijsko tržište, vlasništvo, koncentracija)
  • Medije kao platformu za demokratski dijalog (politički paralelizam, uloga javnih medija, poverenje u medije)
  • Razvijenost novinarske profesije (obrazovanje novinara, uloga profesionalnih, sindikalnih organizacija i civilnog društva)
  • Tehnološku infrastrukturu

U svakoj od navedenih oblasti indikatori se odnose na medijsku politiku, strategiju države sadržanu u zakonima i propisima ali i na njihovu primenu i posledice u medijskom sistemu. Indikatori ukazuju da su za UNESCO normativni ciljevi medijske politike demokratskog društva sloboda, pluralizam i raznovrsnost medija, nezavisnost i bezbednost novinara kao i dostupnost tehnološke infrastrukture i medijskog pristupa različitim publikama.

Analizu je uradio tim Centra za istraživanje medija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Izveštaj je deo komparativnog projekta Monitoring medijskog razvoja u Jugoistočnoj Evropi koji zajednički rade Fakultet političkih znanosti iz Zagreba, Makedonski institut za medije iz Skopja i Fakultet političkih nauka iz Beograda uz podršku UNESCO Međunarodnog programa za razvoj komunikacije.