Fakultet političkih nauka Centar za medije

Otvoren Video arhiv političke komunikacije

Na Fakultetu političkih nauka je otvoren Video arhiv političke komunikacije.

Na otvaranju su o značaju ovakvog pojekta govorili Hans Ola Urstad, ambasadro OEBS-a u Srbiji, Milan Podunavac, dekan FPN-a, Jana Van der Velde, sekretar Holandske ambasade i profesorka Snježana Milivojević, inicijator stvaranja ovog arhiva.

U arhivu se nalaze snimci vodećih informativnih emisija relevantnih televizija u Srbiji u periodu 1990-2000.

Njegova digitalizacija je urađena u sklopu projekta "Unapređivanje političkog izveštavanja" koji je realizovan zahvaljujući saradnji OEBS-a i Ambasade Holandije sa Fakultetom političkih nauka. Time je video materijal usklađen sa savremenim tehničkim standardima, učinjen dostupnim i lakim za pretraživanje. Za sada je sadržaj je moguće pretraživati po nekoliko kriterijuma, kao što su periodi emitovanja, nazivi tv stanica, akteri...

Plan je da u sledećoj fazi projekta arhiva bude dostupna istraživačima kroz elektronsku čitaonicu Fakulteta političkih nauka.