Fakultet političkih nauka Centar za medije

Publikacija - Deca u medijskom ogledalu

U novembru 2010. godine objavljena je publikacija "Deca u medijskom ogledalu - predstave o deci u informativnim medijima u Srbiji"

U ovoj publikaciji predstavljeni su rezultati istraživanja Deca u medijskom ogledalu koje je povodom dvadesetogodišnjice usvajanja Konvencije o pravima deteta urađeno za UNICEF u Srbiji. Istraživanje je sproveo Centar za medije i medijska istraživanja Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu tokom 2009. godine.

Cilj projekta bila je analiza kvaliteta izveštavanja o deci i pravima deteta u informativnim medijima u Srbiji. Istraživanjem i pisanjem publikacije rukovodila je prof. dr Snježana Milivojević.