Fakultet političkih nauka Centar za medije

Političko izveštavanje – praktična obuka studenata

U okviru nastojanja da se unaprede praktična znanja i veštine budućih novinara, a kao deo projekta realizovanog u saradnji sa OEBS-om i Ambasadom Holandije, potpisan je sporazum o saradnji između Fakulteta politčkih nauka i medijskih kuća (Politike, Tanjuga i Studija B) čiji je cilj da se kroz aktivnosti u redakcijama studenti što bolje upoznaju sa aktuelnim političkim izveštavanjem. Namera je da studenti pomažu iskusnim novinarima u istraživanjima neophodnim za kvalitetnu produkciju televizijskih emisija, vesti ili članaka.