Факултет политичких наука Центар за медије

Подизање квалитета политичког извештавања

Пројекат чији је циљ унапређење политичког извештавања и подстицање критичког новинарства у Србији је реализован кроз сарадњу ОЕБС-а, Амбасаде Краљевине Холандије и Факултета политичких наука.

Као део настојања да се унапреде практична настава и истраживања на Факултету, су у склопу овог пројекта организоване три различите, али међусобно повезане активности. Тако да је у склопу пројекта урађено следеће:

  • Дигитализовна видео архива политичке комуникације у Србији (1990-2000)
  • Најбољи студенти су посетили медијске куће и школе новинарства у Холандији и Великој Британији
  • Организована практична обука студената фокусирана на политичко извештавање.

Пројекат је остварен у периоду септембар 2006-новембар 2007, а испред Факултета политичких наука га је водила проф.др Сњежана Миливојевић.