Fakultet političkih nauka Centar za medije

Stručne radionice

U okviru stručnih radionica organizovanih u sklopu projekta, svake godine je razmatrana jedna aktuelna nastavno-istraživačka tema.

Teme su bile:

  • Mediji i različitost (2007),
  • Glavni pristupi i pitanja nastave medija menadžmenta (2006)
  • Mogućnosti novinarskog obrazovanja u akademskom okruženju (2005).

Mediji i različitosti

Radionica na temu "Mediji i različitosti" održana je od 15. do 17. maja 2007. godine. Profesori novinarstva i medija sa Džordžija Univerziteta i Fakulteta političkih nauka, novinari, predstavnici nevladinih organizacija i studenti su diskutovali o sličnostima i razlikama u medijskom tretmanu različitosti, kao i o tome koje društvene grupe su najčešće u centru pažnje kada se govori o diskriminaciji i neravnopravnosti.

Radionica je bila organizovana kroz tri tematske celine: Osnove koncepta, medijska regulativa i standardi, Reprezentacija različitosti i Različitost i najbolje novinarske prakse.

Glavni pristupi i pitanja nastave medija menadžmenta

Pitanja medija menadžmenta i njegove pozicije u studijima novinarstva i komunikacija je okupilo predavače iz Amerike i Srbije, kao i ljude iz prakse na trodnevnoj radionici održanoj u maju 2006. Učesnici su se složili da nastava o upravljanju medijima mora biti prilagođena sredini u kojoj se odvija i postojećem komunikaciono - informativnom sistemu zemlje.

Teme koje su učesici razmatrali su: Snage i odnosi koji oblikuju savremene medije, Upravljanje prihodom u medijskoj industriji i Upravljanje proizvodnjom u medijskoj industriji.

Mogućnosti novinarskog obrazovanja u akademskom okruženju

U sklopu zajedničkog projekta Grejdi Koledža i FPN-a čiji je cilj unapređenje nastave novinarstva na ovim prostorima, maja 2005. godine je održana radionica na temu novinarskog obrazovanja. Predstavnici Džordžija Univerziteta, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta dramskih umetnosti, Univerziteta u Nišu, Novom Sadu i Podgorici razgovarali su sa predstavnicima medijske industrije i novinarskih organizacija o "Novim modelima novinarskog obrazovanja","Vanakademskim programima obuke" i "Preporukama medija za kvalitetnije novinarsko obrazovanje".