Fakultet političkih nauka Centar za medije

Projekti

U Centru se odvijaju brojne aktivnosti u sklopu dva aktuelna projekta. Projekat za unapređivanje političkog izveštavanja se realizuje u saradnji sa OEBS-om i Ambasadom Holandije, dok je projekat za unapređenje nastave ostvaren u saradnji sa Džordžija Univerzitetom.

Ovi projekti su omogućili profesorima, saradnicima i studentima FPN-a da steknu dragocena iskustva i upoznaju se sa obrazovnom, odnosno medijskom praksom različitih zemalja - SAD, Holandije i Velike Britanije.