Факултет политичких наука Центар за медије

Организација

Центар за медије има два одсека - Медијско-продукциони и Научноистраживачки.

Радом центра руководе проф. др Сњежана Миливојевић, руководилац Научноситраживачког одсека, и проф. др Раде Вељановски, руководилац Медијско-продукционог одсека. Центар има Стручни савет чији је председник проф. др Бранимир Стојковић, а чланови су: проф. др Мирољуб Радојковић, проф. др Неда Тодоровић, проф. др Чедомир Чупић, Драгољуб Жарковић, Љубица Марковић, Божидар Андрејић и шефови одсека центра.