Fakultet političkih nauka Centar za medije

Organizacija

Centar za medije ima dva odseka - Medijsko-produkcioni i Naučnoistraživački.

Radom centra rukovode prof. dr Snježana Milivojević, rukovodilac Naučnositraživačkog odseka, i prof. dr Rade Veljanovski, rukovodilac Medijsko-produkcionog odseka. Centar ima Stručni savet čiji je predsednik prof. dr Branimir Stojković, a članovi su: prof. dr Miroljub Radojković, prof. dr Neda Todorović, prof. dr Čedomir Čupić, Dragoljub Žarković, Ljubica Marković, Božidar Andrejić i šefovi odseka centra.