Fakultet političkih nauka Centar za medije

Aktivnosti

Glavne aktivnosti Centra su:

Centar za medije i medijska istraživanja Fakulteta političkih nauka ima dva glavna cilja - da omogući kvalitetnu praktičnu obuku studenata novinarstva i da organizuje istraživanja iz oblasti javne komunikacije i uloge masovnih medija u savremenom društvu.

Centar realizuje projekte kojima se istražuju politički, kulturni, tehnološki i drugi aspekti medijskog razvoja, uloga i značaj medija u demokratskoj tranziciji, problemi medijske politike i regulative. Istraživanja obuhvataju i položaj novinara u društvu, potrebe medijske industrije za obrazovnim profilima i stručnim usavršavanjem, različite oblike obrazovanja novinara i mogućnosti njihovog zapošljavanja.