Факултет политичких наука Центар за медије

Активности

Главне активности Центра су:

Центар за медије и медијска истраживања Факултета политичких наука има два главна циља - да омогући квалитетну практичну обуку студената новинарства и да организује истраживања из области јавне комуникације и улоге масовних медија у савременом друштву.

Центар реализује пројекте којима се истражују политички, културни, технолошки и други аспекти медијског развоја, улога и значај медија у демократској транзицији, проблеми медијске политике и регулативе. Истраживања обухватају и положај новинара у друштву, потребе медијске индустрије за образовним профилима и стручним усавршавањем, различите облике образовања новинара и могућности њиховог запошљавања.