Fakultet političkih nauka Centar za medije

O centru

Centar za medije i medijska istraživanja je nastao 2003. godine sa ciljem da unapredi studije novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka. U njemu se organizuju naučnoistraživačke aktivnosti usmerene ka boljem razumevanju javne i političke komunikacije i uloge masovnih medija u savremenom društvu.

Aktivnosti Centra obuhvataju:

  • savremenu praktičnu obuku studenata novinarstva
  • unapređenje znanja iz medijskih studija
  • podizanje kvaliteta istraživanja
  • afirmaciju medijskog profesionalizma
  • promociju vrednosti demokratske medijske kulture.
  •